• marachhvvu

  • https://penzu.com/p/208071f0
  • Местоположение:
    Алханай, Агинский Бурятский автономный округ, Россия

Описание пользователя

W doświadczeniach eksperymentalnych potwierdzono leczniczy wpływ na układ moczowo-płciowy, jak i na układ podwzgórzowo-przysadkowy przysadki mózgowej. Najprawdopodobniej stary cyganie dostawali z karbieńca pospolitego barwnik, w obowiązku przyciemnienia swojej role, a niekiedy wskazuje się tę roślinę cygańskim ziołem. Karbieniec pospolity należy do rodziny jasnotowatych natomiast stanowi ziołem wieloletnim.